Pevně zabudované mříže

Vybrané vzory pevných mříží dodáváme i v bezpečnostních třídách (vzorník č. 1) s příslušnými certifikáty dle požadavku zákazníka. Konstrukci a technické řešení zajišťují naši pracovníci na místě montáže.

Tyto mříže lze zkonstruovat jako otvírací.