Princip systému generálního a hlavního klíče

Princip spočívá v konstrukci vložek, které mohou být odemykány několika různými klíči. Takový systém, je-li správně navržen, velmi výrazně snižuje celkový počet klíčů nejen v podnicích, institucích, ale i v menších objektech včetně rodinných domů. V projektu lze navrhnout tzv. hlavní klíče, kterými lze odemknout všechny vložky určité skupiny dveří dle určených kompetencí. 

V systému se v převážné většině případů také projektuje tzv. generální klíč, jenž odemyká veškeré zámky (vložky) v celém objektu. Klíč, který odemyká pouze jeden zámek (vložku), nazýváme klíčem vlastním.